Начало Опазване Обучения „Граждани за природата“

Преглеждане на 0 раздела отговори
 • Автор
  Публикации
  • #587
   БФСп
   Отговорник

    Започва кампанията за набиране на участници в обучения по проект „Граждани за природата“, организирани от Българско дружество за защита на птиците.

    Повече информация на уеб сайта на БДЗП и по-долу.

    Връзка към формуляра за записване.

    Искате да научите нещо ново, искате да се развивате и да бъдете полезни за опазването на българската природа! Ние ви даваме този шанс, като ви предлагаме да се запишете в няколко обучения, които ще стартират от 29 февруари 2020 г. Тези обучения ще бъдат присъствени, но сме предвидили провеждането и на 7 уебинара, за онези от вас, които нямат възможност да участват в присъствената форма. Уебинарите ще се състоят в периода 25 март-25 юни 2020 г.

    Записването започва сега и ще продължи до 17 февруари 2020 г. Единственото, което трябва да направите е да попълните „Формуляра“ и вашата заявка ще дойде направо при нас. След това ние ще се свържем с вас за повече подробности.

    На организираните от нас обучения ще се запознаете със законодателството в областта на околната среда, като програмата ще включва и споделяне на практика и опит от страна на БДЗП в сферата на прилагане на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Оценка на съвместимостта на инвестиционни предложения, планове и програми върху околната среда и по-специално върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

    Присъствените обучения ще се проведат в пет града в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас и Свищов от 29 февруари до 15 март 2020г.

    Друго обучение отново за граждани, местни граждански групи и представители на различни неправителствени организации ще бъде за наблюдение и мониторинг на птици и участие в събиране на данни за птици чрез приложението Smart Birds Pro. Ще бъде осъществен цикъл от 10 обучения, включително практика на терен в 5 града в страната – София, Пловдив, Хасково, Бургас и Варна в периода 1 март-20 април 2020 г.

    С усилията, които полагаме в тази област, ние работим целенасочено за въвличане на повече млади хора в проучвания и събиране на данни за птиците в ключови места от екологичната мрежа Натура 2000 в страната, чрез иновативното приложение SmartBirds Pro, както и за прилагането на Мониторинга на обикновените видове птици и картиране за целите на българския Атлас на гнездяшите птици.

    В края на тези обучения участниците в тях на местно ниво ще могат да събират и използват научни данни, да изготвят необходимите становища, да участват в попълването и ползването на  база с данни за процедури и обжалвания в сферата на екологичното законодателство.

    Всички обучения се организират от Българско дружество за защита на птиците в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“.

  Преглеждане на 0 раздела отговори
  • Трябва да влезете в профила си, за да отговорите в темата.