Условия и правила за ползване

Механизъм за обществен мониторинг на БФСп, създаден по проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“ на Българска федерация по спелеология по Оперативна програма „Добро управление”.

Целта на настоящия механизъм е да даде възможност за публичност, обмен на информация, дискусии по актуални въпроси и намиране на работещи решения, касаещи пещерното дело и спелеологията, посредством леснодостъпен инструментариум, даващ възможност за ефективно сътрудничество между структурите на гражданското общество, администрация, органите на държавна и местна власт, НПО и бизнес.

Регистрация

С регистрацията си в forum.speleo-bg.org, Вие се съгласявате на условията и правилата за ползване.

Запазваме правото си да променяме по всяко време условията и правилата, които ще бъдат публикувани и публично достъпни на сайта.

Публичното име на участника трябва яснo и конкретно да идентифицира съответния потребител (участник, НПО, институция, пещерен клуб и т.н.).

След регистрация имате възможност да настроите профила си, като въведете Име, Фамилия, Псевдоним и да изберете Публично име, което ви идентифицира във форума. Публично име може да бъде комбинация от Име и Фамилия, само Име, само Фамилия или Псевдоним.

Не е редно да регистрирате повече от един профил във форума. Последното ще се счита за опит за заблуждаване/измама на другите потребители и ще бъде санкционирано.

Като потребител одобрявате записването на всяка информация, която въведете, в база данни. Тази информация няма да бъде предоставяна на трети страни.

Форумният съвет си запазва правото да отправя запитване за идентифициране при съмнения за заблуда/измама и да санкционира съответния потребител.

Право на участие

Участието във форума е привилегия, а не универсално право. Тази привилегия се получава автоматично от всеки новорегистрирал се потребител, в замяна на задължението да се спазва правилата на форума, изложени в този документ.

Всеки потребител, който системно и целенасочено нарушава правилата или откаже да се съобразява с тях, губи своята привилегия да участва във форума.

Идеологии

Всеки потребител на форума се задължава да не го използва за каквато и да е форма на пропаганда на каквато и да е идеология, особено крайна такава, призоваваща към разделение и унижаване или ограничаване на правата на отделни личности или цели социални групи по различни общи белези – включително фашизъм, национал-социализъм, комунизъм, сталинизъм, маоизъм, шовинизъм, краен национализъм, расизъм и др. Не се толерират също така политизирани и идеологизирани дискусии и мнения. Всеки опит за пропагандиране на определена идеология се смята за директно нарушаване на правилника на форума и съответните теми, мнения или потребител подлежат на санкция.

Използването от потребителите на идеологически натоварени подписи, аватари и потребителска информация също не се толерира и подлежи на санкция без предупреждение.

Форумният съвет си запазва правото да интерпретира съдържанието на термина идеология в спорни случаи.

Свобода на словото

Форумният съвет смята за свое задължение да се отнася към всеки потребител според демонстрираните от същия потребител идеологически възгледи. Казано на прост език, който отрича правото на свобода и изказ на другите, ще бъде третиран като сам отрекъл се от това си право.

Нетърпимост

Всеки потребител, който използва привилегията си да участва във форума за да призовава към накърняване на правата на други потребители, към обществени групи или въобще към групи от хора, според определен детерминиращ признак, ще бъде санкциониран.

Злонамереност

Всеки потребител, който според форумния съвет участва с цел да провокира, дразни или манипулира останалите потребители, ще бъде санкциониран по преценка на форумния съвет.

Противозаконност

Всеки потребител, който използва привилегията си за накърняване на правата и доброто име на другиго, за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, или за да призовава/подтиква към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността ще бъде санкциониран по преценка на форумния съвет.

Публикуване

Стойностно участие и тематичност

Всеки потребител, отварящ нова тема или отговарящ в съществуваща тема, се задължава да пише по темата с конкретни смислени аргументи или да обяснява отклоненията които прави.

Под „смислени“ следва да се разбира свързани (притежаващи вътрешна логика) и отнасящи се към разисквания проблем, под „аргументи“ – ясно изложена лична позиция, мнение или изложение, което да е подкрепено със съответното обяснение или позоваване на съответните източници.

Когато потребител отговаря на мнение в тема или пуска нова тема в даден форум, то следва да съобразява текста си с тематичната насоченост на раздела или със зададените от автора на темата рамки.

Често повтарящи се постове с еднакво съдържание, постове със съдържание далеч от темата или теми със съдържание далеч от раздела, в който са създадени, ще бъдат определяни като СПАМ (като нежелани). Такива постове/теми ще бъдат отстранявани, а авторът им ще бъде предупреждаван официално. При доказано наличие на умишлени действия, профилът на съответния участник ще бъде деактивиран.

Въпреки, че администраторите и модераторите на този форум ще се опитат да премахнат или да променят възможно най-бързо всеки материал, носещ вреда, невъзможно е да бъдат прегледани всички съобщения. Всички съобщения на тези форуми изразяват личното мнение на съответните им автори, а не на администраторите или модераторите (като изключим съобщенията, пуснати от тях), и следователно те не носят никаква отговорност.

Всяко мение или тема, отклоняващи се от тези правила може да бъде санкционирано по преценка на членовете на форумния съвет.

Титуляр на тема

Всеки потребител, който отваря нова тема е неин „автор“ или „титуляр”. Авторът на дадена тема се задължава да определя в отварящия темата текст рамките на дискусията, която ще се води в темата. Това може да е конкретно зададен въпрос (в този случай се рамкира предметът и параметрите на търсените отговори), определяне на проблемна област (задава се обект на дискусията и времеви или други рамки) или друго. При всички случаи е желателно темата на дискусията да е ясно дефинирана.

Авторът на темата има правото да се обръща към форумния съвет посредством електронна поща и да иска промяната или премахването на пост на потребител в неговата тема, на основание, че той не е по темата или се отклонява от нея. Съветът ще преценява доколко искането е основателно и ще взима мерки по своя преценка.

Етичност на дискусията

Дискусиите във форумите трябва да се водят с уважение към потребителите и зачитане на правото на друго мнение. Предизвикването на груби спорове и скандали е недопустимо и се наказва. Неетичното и грубо отношение към други потребители или трети лица и институции ще бъде редактирано, а системна проява на подобни действия ще се санкционира по преценка на форумния съвет. Когато потребител не е съгласен с нечие мнение или позиция, то несъгласието следва да се изразява чрез ясно и аргументирано изложение, но в никакъв случай не може да се ограничава до изява на субективни емоции, обиди, лозунги и изявления, провокиращи негативни настроения. Всяко нарушение на това правило автоматично води до прилагане на санкции.

Критерии:

1. Аргументирано подкрепяне на своето мнение.
2. Не се отправят лични нападки към опонента.
3. Не се подкрепя своето мнение с аргументи от личния живот или здравословното състояние на опонента, както и на неговите близки.
4. Не могат да бъдат използвани аргументи в спора, които касаят етническата, расова, професионална, сексуална и т.н. ориентация на опонента.
5. Не се допуска употребата на нецензурни изрази и епитети в спора.
6. В текста на мненията не се допускат обидни подмятания спрямо обектите на дискусията. За такива се приемат всякакви обобщаващи евфемистични и обидни квалификации на етно-културна основа.
7. Не е желателно в рамките на една и съща дискусия един и същи потребител да повтаря еднакви свои мнения без изменения в аргументацията. Достатъчно е веднъж едно мнение да бъде изказано, с което се предполага, че останалите участници в дискусията са се запознали. Повторенията предполагат натякване и желание да се заглуши с викове дискусията.
8. Задължително е във всички теми участниците да се отнасят със съответното уважение и сериозност към предмета на дискусия.

Съобщаването на постове, несъответстващи на по-горе изредените критерии става чрез изпращане на електронна поща до форумния съвет. Не отговаряйте на такива постове. Ако според вас друг потребител нарушава правилата, то съобщете за това и не се въвличайте в спор с него. Също така няма смисъл и да отговаряте в тема, която ще бъде модерирана. Достатъчно е да обърнете вниманието на форумния съвет върху проблема.

Съобщавайте и за мнения и теми, които са се отклонили от първоначалната тема на дискусията и такива, които дублират вече съществуваща тема.

Правопис и кирилица

Във форума се пише на кирилица. Мненията трябва да са написани грамотно със спазването на основните правила на българския правопис, граматика и пунктуация. Не се допуска използването на заместители на буквите (например 4 и 6 вместо Ч и Ш).

Недопустимо е употребата само на ГЛАВНИ букви, което, според „етикета”, се счита за „крещене“. Допуска се смислов акцент на определени части от текст под формата на думи с големи букви, удебелен или наклонен шрифт.

Всеки потребител, който не спазва тези правила, е длъжен да редактира мнението си. Ако това не бъде сторено в разумен срок, мнението ще бъде изтрито.

Санкции

Всеки нарушител на някое от тези правила може да бъде санкциониран чрез редакция или изтриване на тема, мнение или част от мнение, без предупреждение от форумния съвет.

На потребители, систематично нарушаващи правилата ще бъдат налагани санкции, включително лишаване от потребителски права, или спрямо тях ще бъдат предприемани други административни мерки по преценка на форумния съвет.

Информация относно санкции

Всеки санкциониран потребител може по своя преценка да се обърне към форумния съвет като единственият канал за това е посредством електронна поща: forums@speleo-bg.org, за да научи причините, поради които са му наложени съответните санкции.

Форумният съвет не е задължен да обяснява своите действия и мотиви – това може да се направи само доброволно по преценка на съветниците.